ADHD Center

Vad är ADHD - Attention Deficit Hyperactivity Disorder?

ADHD Symptom

ADHD Symptom hur visar de sig?

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) är en av de vanligaste symptom som drabbar barn och kan fortsätta till puberteten men även vuxen ålder. Symtomen omfattar problem med att vara fokuserad och uppmärksam, svårigheter att kontrollera beteende och hyperaktivitet (överaktivitet).

Hur vet jag om jag har ADHD?

Om du har problem liknande de som vid ADHD så är det bästa sättet att få reda på mer att be om en neurospykiatrisk undersökning där man testas enligt konstens alla regler, berätta om dina funderingar för din läkare så kan han eller hon skicka dig vidare till en specialist, Ett annat sätt är att ta ett ADHD Test på nätet som naturligtvis inte säger så mycket men kan ge en lätt uppfattning om problematiken.

 ADHD

ADHD har tre undertyper:  

Huvudsakligen hyperaktiva-impulsiva

De flesta symptom (sex eller fler) är på hyperaktivitet-impulsivitet.

Om färre än sex symtom på ouppmärksamhet stämmer in, även om ouppmärksamhet kan finnas märkas i någon mån.

Utpräglat ouppmärksam (kallades förr ADD) eller ADHD Pi

Majoriteten av symtomen (sex eller fler) på ouppmärksamhet och färre än sex symtom på hyperaktivitet - impulsivitet är närvarande, även om hyperaktivitet-impulsivitet kan finnas kvar i någon mån.

Barn med denna subtyp är mindre benägna att agera ut eller har svårt att komma överens med andra barn. De kan sitta stilla, men de är inte riktigt uppmärksamma på vad de gör. Därför kan barnet ofta lätt förbises, och föräldrar och lärare kanske inte märker att han eller hon har ADHD.

Kombinerade hyperaktiva-impulsiva och ouppmärksamma

Sex eller fler symtom på ouppmärksamhet och sex eller fler symtom på hyperaktivitet-impulsivitet är närvarande.

De flesta barn har den kombinerade typen av ADHD.

Behandlingar kan lindra många av ADHD symptomen, men det finns inget botemedel. Med behandling kan de flesta människor med ADHD lyckas i skolan och lyckas med studierna. Forskare håller på att utveckla mer effektiva behandlingar och insatser, och använda nya verktyg för att bättre förstå ADHD och att hitta mer effektiva sätt att behandla och förhindra/mildra uppkomsten av symptomatologin.

Vilka är symptomen för ADHD hos barn?

Ouppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet är de viktigaste beteenden av ADHD. Det är normalt för alla barn att vara ouppmärksam, hyperaktiv eller impulsiva ibland, men för barn med ADHD, är dessa beteenden svårare och inträffar oftare. För att få diagnosen ADHD, måste ett barn ha symtom i 6 eller fler månader vilka är högre än för andra barn i samma ålder.

A.D.H.D

Barn som har symtom på ouppmärksamhet kan: 

 • Lätt bli distraherad, missa detaljer, glömma saker, och ofta byta från en aktivitet till en annan
 • Har svårt att fokusera på en sak
 • Bli uttråkad med en uppgift efter bara några minuter, om de inte gör något roligt
 • Har svårt att koncentrera sig på att organisera och slutföra en uppgift eller lära sig något nytt
 • Har problem med att slutföra eller vända sig i hemuppgifterna och kan ofta förlora sina saker (t.ex. pennor, leksaker,) utrustning vilken behövs för att utföra uppgifter eller aktiviteter
 • Verkar inte lyssna på tilltal
 • Dagdrömmer, blir lätt förvirrad, och kan ibland röra sig långsamt
 • Har svårt att bearbeta information så snabbt och korrekt som andra
 • Behöver ofta kämpa för att kunna följa instruktioner.

Barn som har symtom på hyperaktivitet kan: 

 • Fipplar och vrider sig i skolbänken eller där de befinner sig
 • Kan Prata nonstop
 • Flänger runt, rör sig eller lekar med allt utan att ha något annat i sikte
 • Har svårt att sitta stilla under middagen, skolan och vid andra tillfällen
 • Ständigt i rörelse
 • Har svårt att vara tyst när uppgifter eller aktiviteter ska utföras.

Barn som har symtom på impulsivitet kan: 

 • Kan vara väldigt otåliga
 • Kan VRÄKA ut olämpliga kommentarer, visa sina känslor utan återhållsamhet, och agera utan hänsyn till konsekvenserna
 • Har svårt att vänta på saker de vill ha eller väntar sin tur vid lekar eller andra sociala aktiviteter
 • Avbryter ofta konversationer eller andras verksamhet utan att tänka sig för

 

 Concerta ADHD Bokstavbarn i ordets mening

Barn av bokstäver = Ord

Sedan finns det en del som vill ta bort begreppets mening

 ADHD bokstavbarn är Ord och det betyder något

 ADHD bokstavbarn är Ord och det betyder något